Overlay

2012 Белгород (Россия)

В деле своём не медлите. Духом пламенейте.

Римлянам 12:11

Чемпионат Европы

 

MINISTRY OF SPORT, TOURISM AND YOUTH POLICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING
ALL-RUSSIA FEDERATION OF KETTLEBELL LIFTING
BELGOROD REGIONAL FEDERATION KETTLEBELL SPORTS
                         
Тройка лучших результатов Чемпионата Европы среди взрослых 2012 год
17-19 May 2012                      
Belgorod, Russia BIATHLON  
    Weight category – 63 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Joni Benidze 1990 Russia 62,70 32 100 200 150 350 1 20 Ogarev V., Kirillov S.
2 Sayan Murzahmetov 1991 Kazakhstan 61,60 32 45 90 55 145 2 18 Glyvyak A.
3 Khenris Sidorenkovs 1995 Latvia 63,00 32 24 48 46 94 3 16 Sekretov N.
                         
    Weight category – 68 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Ivan Martynevich 1986 Russia 67,80 32 124 248 148 396 1 20 Eliseev V.
2 Yuriy Konstantinov 1990 Kazakhstan 67,30 32 65 130 126 256 2 18 Shpilevoy A.
3 Valeriy Cvetkov 1992 Latvia 66,90 32 75 150 70 220 3 16 Sekretov N.
                         
    Weight category – 73 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Alexander Khvostov 1982 Russia 72,70 32 122 244 158 402 1 20 Chmyhalo N., Rudnev S.
2 Dmitriy Chernenko 1990 Ukraine 72,85 32 86 172 120 292 2 18 Chernenko K., Berbenychuk V.
3 Rinat Gelmudinov 1985 Kazakhstan 72,70 32 71 142 95 237 3 16
Zhumabekov B., Abdakhin S.

 

 

                         
    Weight category – 78 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Valeriy Pavlov 1987 Russia 77,90 32 125 250 158 408 1 20 Azhermachev A.
2 Alexsey Gorobchenko 1995 Kazakhstan 74,85 32 74 148 85 233 2 18 Glyvyak A., Kalygin I.
3 Edgar Pavlovskii 1989 Latvia 74,20 32 68 136 81 217 3 16 Sekretov N.
                         
    Weight category – 85 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Anton Anasenko 1979 Russia 84,65 32 151 302 201 503 1 20 Kozlenko V., Zhilin A.
2 Valentin Berbenychuk 1977 Ukraine 84,45 32 81 162 120 282 2 18 Andriiyash V.
3 Kristaps Zemitis 1996 Latvia 80,95 32 68 136 81 217 3 16 Sekretov N.
                         
    Weight category – 95 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Igor Morozov 1976 Russia 95,00 32 102 204 137 341 1 20 Morozov V.
2 Dmitro Vasilenko 1984 Ukraine 89,45 32 78 156 110 266 2 18 alone
3 Alexandr Romashkin 1992 Kazakhstan 85,15 32 55 110 65 175 3 16 Glyvyak A. Gutevich S.
                         
    Weight category – 105 kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Alexandr Mikhalev 1985 Russia 104,10 32 100 200 140 340 1 20 Shvanev V.
2 Vitalii Andriiash 1960 Ukraine 95,20 32 82 164 120 284 2 18 Berbenychuk V.
3 Alexandr Schastlivenko 1977 Byelorussia 101,25 32 60 120 101 221 3 16 Anasenko A.
                         
    Weight category – 105+ kg  
                         
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Jerk
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
jerk points
1 Vitalii Sychev 1985 Russia 105,05 32 135 270 180 450 1 20 Poleschuk V., Tolstov S.
2 Konstantin Chernenko 1987 Ukraine 106,00 32 77 154 106 260 2 18 Chernenko D., Berbenychuk V.
3 Petr Mandri 1987 Hungry 107,90 32 79 158 89 247 3 16 alone

 

Belgorod, Russia LONG CYCLE  
    Weight category – 63 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Maxim Tolstov 1991 Russia 62,60 32 49 49 1 20 Tolstov S., Martjanov A.
2 Khenris Sidorenkovs 1995 Latvia 63,00 32 11 11 2 18 Sekretov N.
3 Miro Guch 1993 Slovenija 59,90 32 10 10 5 14 Korbich A.
                     
    Weight category – 68 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Kirill Gubarev 1991 Russia 67,25 32 58 58 1 20 Tolstov S., Lesnikov P.
2 Konstantin Yuzyuk 1986 Byelorussia 66,60 32 49 49 2 18 Yuzyuk S.
3 Valeriy Cvetkov 1992 Latvia 66,90 32 21 21 3 16 Sekretov N.
                     
    Weight category – 73 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Alexandr Karepin 1982 Russia 72,85 32 75 75 1 20 Rybjakov A.
2 Rinat Gelmudinov 1985 Kazakhstan 72,70 32 53 53 2 18 Zhumabekov B., Abdakhin S.
3 Andrey Kuchmel 1984 Byelorussia 72,05 32 46 46 3 16 Kaitan N.
                     
    Weight category – 78 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Vladimir Polyansky 1985 Russia 78,00 32 76 76 1 20 Azhermachev A.
2 Edgar Pavlovskii 1989 Latvia 74,20 32 33 33 2 18 Sekretov N.
3 Adilbek Ashimov 1993 Kazakhstan 73,35 32 27 27 3 16 Abdakhin S.
                     
    Weight category – 85 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Denis Vasilev 1983 Russia 84,70 32 82 82 1 20 Chmykhalo N., Rachinskiy S.
2 Valentin Mazurkevich 1986 Byelorussia 83,80 32 52 52 2 18 Yuzyuk S., Yuzyuk K.
3 Kristaps Zemitis 1996 Latvia 80,95 32 34 34 3 16 Sekretov N.
                     
    Weight category – 95 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Yevgeniy Goncharov 1981 Kazakhstan 87,10 32 75 75 1 20 Kasiev M.
4 Mikhail Vinogradov 1971 Russia 85,55 32 63 63 2 18 Chmykhalo N., Kirillov S.
3 Nikita Sekretov 1989 Latvia 89,00 32 21 21 3 16 alone
                     
    Weight category – 105 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Nikolay Lapshin 1984 Russia 96,00 32 67 67 1 20 Kirillov S.,Slivkin V.
2 Vladislav Voitekhovichs 1993 Latvia 95,05 32 22 22 2 18 Sekretov N.
3 Vladimir Gurov 1978 Russia 102,50 24 92 92 3 16 Trofimov M.
                     
    Weight category – 105+ kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Long cycle
Points
Place
Point team
Coach
1 Ivan Makov 1983 Russia 113,00 32 70 70 1 20 Diagilev A.
2 Pavel Skvarchevskiy 1983 Byelorussia 105,30 32 52 52 2 18 Zhigaljskiy G., Kaitan N.
3 Alexandr Vlasov 1979 Russia 105,10 24 96 96 3 16 Merkulin S.

 

Belgorod, Russia SNATCH  
    Weight category – 58 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
1 Lyudmila Nuzhnykh 1987 Russia 58,00 24 130 130 1 20 Merkulin S.
2 Elena Kostenko 1982 Kazakhstan 54,35 24 85 85 2 18 Glyvyak A.
3 Kristina Pavlovskay 1995 Latvia 53,05 24 51 51 3 16 Pavlovskii E.
                     
    Weight category – 63 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
1 Ksenia Dedyukhina 1990 Russia 60,75 24 150 150 1 20 Denisov I., Dedyukhin I.
2 Olga Kasparova 1987 Kazahstan 58,10 24 130 130 2 18 alone
3 Alya Mishnich 1981 Croatia 63,00 24 18 18 10 16 alone
                     
    Weight category – 68 kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
1 Oksana Zagrebina 1984 Russia 66,75 24 142 142 1 20 Khozey S.
2 Tatyana Potyomkina 1973 Kazakhstan 67,30 24 138 138 2 18 Bobryshev A.
3 Lyubov Klementjeva 1992 Latvia 65,55 24 30 30 3 16 Sekretov N.
                     
    Weight category – 68+ kg  
                     
Name, Surname
Year of birth
Country
Personal weight
KB weight
Snatch
Points
Place
Point team
Coach
1 Anastasiya Zolotareva 1990 Russia 86,15 24 139 139 1 20 Azhermachev A.
2 Oksana Rudenko 1994 Ukraine 77,80 24 20 20 2 18 Chernenko K.
3 Kristina Stomakova 1985 Kazahstan 69,50 24 19 19 3 16 alone

 

Belgorod, Russia Relay-race. Jerk classical (Men)  
                 
Country: RUSSIA        
Place Weight category Name, Surname Year of birth Personal weight Result Result after stage Coach
 
1 63 Joni Benidze 1990 62,70 62 62 Ogarev V., Kirillov S.
2 73 Sergey Merkulin 1969 72,80 55 107 Kaskov V.
3 78 Valeriy Pavlov 1987 77,90 55 162 Azhermachev A.
4 85 Anton Anasenko 1979 84,65 59 221 Kozlenko V., Zhilin A.
5 105 Alexandr Mikhalev 1985 104,10 60 281 Shvanev V.
      TEAM WEIGHT: 402,15      
      Total of the sum ascent 281  
                 
Country: UKRAINE        
Place Weight category Name, Surname Year of birth Personal weight Result Result after stage Coach
 
1 73 Dmitriy Chernenko 1990 72,85 40 40 Chernenko K., Berbenychuk V.
2 85 Valentin Berbenychuk 1977 84,45 40 80 Andriiyash V.
3 95 Dmitro Vasilenko 1984 89,45 38 118 alone
4 105 Vitalii Andriiash 1960 95,20 36 154 Berbenychuk V.
5 105+ Konstantin Chernenko 1987 106,00 40 194 Chernenko D., Berbenychuk V.
      TEAM WEIGHT: 447,95      
      Total of the sum ascent 194  
                 
                 
Country: UKRAINE        
Place Weight category Name, Surname Year of birth Personal weight Result Result after stage Coach
 
1 68 Konstantin Yuzyuk 1986 66,60 20 20 Yuzyuk S.
2 73 Alexandr Prygunov 1983 72,25 28 48 alone
3 85 Valentin Mazurkevich 1986 83,80 23 71 Yuzyuk K.
4 95 Sergey Sitnik 1981 86,00 21 92 Cherkas S.
5 105 Alexandr Schastlivenko 1977 101,25 24 116 Anasenko A.
      TEAM WEIGHT: 409,90      
      Total of the sum ascent 116  

 

Belgorod, Russia   TEAM CLASSIFICATION            
                                               
Country
Snatch Long cycle Biathlon
Points
Place
58 63 68 68+ 63 68 73 78 85 95 105 105+ 63 68 73 78 85 95 105 105+
1 Russia 20 20     20 20 20 20 20       20 20 20 20 20       240 1
2 Latvia 16 16     18     18 16 16 18   16 16   16 16   15   197 2
3 Kazakhstan 18 18         18 16   20     18 18 16 18   16     176 3

 

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

Сергей Косьяненко

60
МСМК по гиревому спорту. Христианин. По профессии художник. Работал учителем и тренером, 14 лет служил в ВС РФ.
Комментарии: 684Публикации: 2100Регистрация: 06-05-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.