Overlay

2014 Гамбург (Германия)

Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.

1Коринфянам 10:12

Первенство Мира среди юниоров

 

WORLD CHAMPIONSHIP ON KETTLEBELL LIFTING 2014 among JUNIORS
November 20-24, 2014 BIATHLON  
Hamburg, Germany Weight class 63 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Eugeny Butenko

 

 

    1995 Russia 63,00 32 kg. 105 105 1 130 65 1 170 1 20
A.Butenko, I. Butenko

 

 

 
2
Stanislav Klymenko

 

 

    1992 Ukraine 61,80 32 kg. 99 99 2 98 49 2 148 2 18
L.Haraga, A.Sasik, R. Venzhega

 

 

 
3
Erzat Sakabanov

 

 

    1993 Kazakhstan 62,70 32 kg. 53 53 3 60 30 3 83 3 16
V. Gelert, A. Abdygaev

 

 

 
Hamburg, Germany Weight class 68 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Vladislav Babenko

 

 

    1993 Ukraine 67,80 32 kg. 93 93 1 157 78,5 1 171,5 1 20
O.Moroz, A.Turchinov

 

 

 
2
Pavel Semenov

 

 

    1994 Russia 67,60 32 kg. 90 90 2 105 52,5 2 142,5 2 18
I.Dedyukhin, A.Simushin

 

 

 
3
Aleksandr Evseev

 

 

    1995 Kazakhstan 68,00 32 kg. 74 74 3 70 35 3 109 3 16 S. Gutevich  
4
Andrejs Matveevs

 

 

    1992 Latvia 68,00 33 kg. 23 23 4 50 25 4 48 4 15 N.Sekretov  
Hamburg, Germany Weight class 73 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Konstantin Baev

 

 

    1993 Russia 72,00 32 kg. 124 124 1 178 89 1 213 1 20
I.Shcekotov, L.Fedorov

 

 

 
2
Igor Gavryshko

 

 

    1993 Ukraine 73,00 32 kg. 118 118 2 143 71,5 2 189,5 2 18
S. Otysko, O.Moroz, A. Tyrlumov

 

 

 
3
Adilbek Ashimov

 

 

    1993 Kazakhstan 72,20 32 kg. 72 72 3 80 40 3 112 3 16 S. Abdakhin  
4
Ilja Jakovlevs

 

 

    1992 Latvia 71,40 32 kg. 30 30 4 75 37,5 4 67,5 4 15 I.Galyash  
Hamburg, Germany Weight class 78 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Aleksandr Pavlov

 

 

    1994 Russia 78,00 32 kg. 106 106 1 160 80 1 186 1 20 B.Glinkin  
2
Ilya Kanagash

 

 

    1994 Kazakhstan 77,90 32 kg. 67 67 2 101 50,5 2 117,5 2 18 K.Batyrbaev  
3
Vadim Shevchenko

 

 

    1992 Belarus 77,80 32 kg. 65 65 3 95 47,5 3 112,5 3 16 V.Frolov  
Hamburg, Germany Weight class 85 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Dmitry Gaintsev

 

 

    1994 Russia 82,40 32 kg. 127 127 1 130 65 1 192 1 20 I.Denisov  
2
Vasily Slepykh

 

 

    1996 Kazakhstan 81,70 32 kg. 81 81 2 90 45 2 126 2 18 S.Gutevich  
3
Valerijs Cvetkovs

 

 

    1992 Latvia 78,80 32 kg. 60 60 3 73 36,5 4 96,5 3 16 N.Sekretov  
4
Charlie Rol

 

 

    1994 Germany 84,80 32 kg. 29 29 4 74 37 3 66 4 15 J. Martin  
Hamburg, Germany Weight class 95 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Dmitry Pugachov

 

 

    1994 Russia 92,00 32 kg. 137 137 1 140 70 2 207 1 20
A. Anasenko, V.Kozleko, R.Adamson

 

 

 
2
Dmytro Kramarenko

 

 

    1992 Ukraine 85,30 32 kg. 123 123 2 144 72 1 195 2 18
A.Loboda, E.Romas, I.Namesnyk

 

 

 
3
Alexander Marchuk

 

 

    1992 Kazakhstan 85,10 32 kg 101 101 3 90 45 3 146 3 16 A.Glyvyak  
4
Edgars Melderis

 

 

    1992 Latvia 89,00 32 kg 25 25 4 80 40 4 65 4 15 N.Sekretov  
Hamburg, Germany Weight class +95 kg.  
                                     
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Jerk Snatch
Biathlon
Place
Team points
Coach
Reps Points Place Reps Points Place
1
Dmitry Shipunov

 

 

    1996 Germany 95,10 32 kg 116 116 1 109 54,5 2 170,5 1 20
V. Kulikov, J. Martin

 

 

 
2
Denis Davydov

 

 

    1992 Russia 96,00 32 kg 100 100 2 122 61 1 161 2 18 K.Potapov  
3
Yermek Daukenov

 

 

    1992 Kazakhstan 95,20 32 kg 70 70 3 80 40 3 110 3 16 S. Abdakhin  
4
Inguss Leja

 

 

    1992 Latvia 100,70 32 kg 40 40 4 44 22 4 62 4 15 A.Bagoyan  

 

WORLD CHAMPIONSHIP ON KETTLEBELL LIFTING 2014 among JUNIORS
November 20-24, 2014 LONG CYCLE  
Hamburg, Germany Weight class 63 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Dmitry Sklema

 

    1993 Russia 63,00 32 kg. 53 1 20
I. Kurokhtin, E. Ivanova

 

 
2
Stanislav Klymenko

 

    1992 Ukraine 61,80 32 kg. 47 2 18 I. Haraga  
3
Alibek Nauryzbayuly

 

    1995 Kazakhstan 62,00 32 kg. 46 3 16 Al. Shpilevoy  
Hamburg, Germany Weight class 68 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Evgenii Osipenko

 

    1993 Russia 68,00 32 kg. 66 1 20 I. Kurokhtin  
2
Aleksandr Evseev

 

    1995 Kazakhstan 68,00 32 kg. 21 2 18 S. Gutevich  
3
Andrejs Matveevs

 

    1992 Latvia 68,00 33 kg. 17 3 16 N.Sekretov  
Hamburg, Germany Weight class 73 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Dmitry Nemykin

 

    1994 Russia 72,50 32 kg. 56 1 20 A. Rogoza  
2
Adilbek Ashimov

 

    1993 Kazakhstan 72,20 32 kg. 38 2 18 S. Abdashin  
3
Ilja Jakovlevs

 

    1992 Latvia 71,40 32 kg. 11 3 16 Ivan Galyash  
Hamburg, Germany Weight class 78 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Aleksey Kolomatskiy

 

    1994 Russia 77,40 32 kg. 75 1 20 V. Sakharov  
2
Mihail Kosinov

 

    1994 Kazakhstan 78,00 32 kg. 33 2 18 A. Glyvyak  
Hamburg, Germany Weight class 85 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Alexei Grigorenko

 

    1993 Russia 84,40 32 kg. 70 1 20 O. Maschenko  
2
Sergiy Sytnikov

 

    1992 Ukraine 84,20 32 kg. 54 2 18 M. Oliinyk  
3
Roman Hirnyk

 

    1992 Kazakhstan 78,80 32 kg. 50 3 16 S. Abdakhin  
4
Valerijs Cvetkovs

 

    1992 Latvia 78,80 32 kg. 30 4 15
Nikita Sekretov

 

 
Hamburg, Germany Weight class 95 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Dmitry Talalaev

 

    1995 Russia 92,80 32 kg. 65 1 20
A. Ryazanov, V Sushintsev

 

 
2
Alexander Marchuk

 

    1992 Kazakhstan 85,10 32 kg 35 2 18 A. Glyvyak  
3
Edgars Melderis

 

    1992 Latvia 89,00 32 kg 20 3 16
Nikita Sekretov

 

 
Hamburg, Germany Weight class +95 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Long cycle
Place
Team points
Coach
1
Alexei Dudchenko

 

    1992 Russia 101,30 32 kg 71 1 20
A. Azhermachev, I. Chepushtanov

 

 
2
Yermek Daukenov

 

    1992 Kazakhstan 95,20 32 kg 54 2 18
S. Abdakhin, N. Alpysbayev

 

 
3
Inguss Leja

 

    1992 Latvia 100,70 32 kg 51 3 16
Albert Bagoyan

 

 

 

WORLD CHAMPIONSHIP ON KETTLEBELL LIFTING 2014 among JUNIORS
November 20-24, 2014 SNATCH  
Hamburg, Germany Weight class 58 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Snatch
Place
Team points
Coach
1
Violetta Deyanova

    1992 Russia 57,60 24 kg. 116 1 20
Anton Anasenko

 
1
Liliia Holoveshko

    1992 Urkaine 53,80 24 kg. 76 2 18
S. Derevenets, V. Bogedai

 
Hamburg, Germany Weight class 63 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Snatch
Place
Team points
Coach
1
Irina Myakisheva

    1994 Russia 60,00 24 kg. 158 1 20
Andrey Simushin, Airat Valeev

 
2
Valerija Soboļeva

    1994 Latvia 62,00 24 kg. 70 2 18 Vasily Ginko  
3
Jolita Vitkauskaite

    1995 Lithuania 61,50 24 kg 47 3 16 herself  
Hamburg, Germany Weight class 68 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Snatch
Place
Team points
Coach
1
Anna Popova

    1992 Russia 67,10 24 kg 109 1 20
Vasily Maklakov

 
2
Maryna Molka

    1993 Ukraine 67,00 24 kg. 96 2 18
O. Moroz, O. Ajippo

 
4
Sintija Pastare

    1992 Latvia 66,50 24 kg. 67 3 16
Albert Bagoyan

 
Hamburg, Germany Weight class +68 kg.  
                         
Name
Date of birth
Team (country)
Body weight
Weight of kettlebell
Snatch
Place
Team points
Coach
1
Marina Fedorova

    1993 Russia 72,10 24 kg. 115 1 20
Sergei Kirillov, Alexander Khvostov

 
2
Ekaterina Starikova

    1992 Kyrgyzstan 77,50 24 kg. 91 2 18 herself  
3
Eveli Pahurin

    1996 Estonia 89,00 24 kg. 80 3 16 Endel Taro  

WORLD CHAMPIONSHIP ON KETTLEBELL LIFTING 2014 among JUNIORS
November 20-24, 2014  
Hamburg, Germany JERK RELAY  
                     
                     
TEAM: RUSSIA              
Place Stage Weight class Name Date of birth     Body weight Result Team result Coach
1
1 63 Eugeny Butenko 1995     63,00 53 53 A.Butenko, I. Butenko
2 73 Konstantin Baev 1993     72,00 48 101 I.Shcekotov, L.Fedorov
3 78 Aleksandr Pavlov 1994     78,00 54 155 B.Glinkin
4 85 Dmitry Gaintsev 1994     82,40 55 210 I.Denisov
5 95 Dmitry Pugachov 1994     92,00 57 267 A. Anasenko, V.Kozleko, R.Adamson
Team weight, kg :     387,40      
Team result 267  
                     
TEAM: UKRAINE              
Place Stage Weight class Name Date of birth     Body weight Result Team result Coach
2
1 63 Stanislav Klymenko 1992     61,80 41 41 L.Haraga, A.Sasik, R. Venzhega
2 68 Vladislav Babenko 1993     67,80 33 74 O.Moroz, A.Turchinov
3 73 Igor Gavryshko 1993     73,00 48 122 S. Otysko, O.Moroz, A. Tyrlumov
4 95 Dmytro Kramarenko 1992 85,30 85,30 85,30 52 174 A.Loboda, E.Romas, I.Namesnyk
5 95+ Yaroslav Sushko 1995     97,00 55 229 O. Moroz
Team weight, kg :     384,90      
Team result 229  
                     
                     
TEAM: LITHUANIA              
Place Stage Weight class Name Date of birth     Body weight Result Team result Coach
3
1 73 Sergejus Kirijenka 1995     71,50 34 34 A. Spokas
2 78 Andrius Kubilius 1992     77,00 40 74 A. Spokas
3 85 Remigijus Sedys 1995     82,40 46 120 A. Spokas
4 95 Tomas Dauskurdas 1992     93,50 45 165 A. Spokas
5 95+ Jarasunas Deividas 1993     97,00 43 208 A. Spokas
Team weight, kg :     421,40      
Team result 208  
                     
                     
                     
TEAM: KAZAKHSTAN              
Place Stage Weight class Name Date of birth     Body weight Result Team result Coach
4
1 63 Erzat Sakabanov 1993     62,70 36 36 V. Gelert, A. Abdygaev
2 68 Aleksandr Evseev 1995     68,00 35 71 S. Gutevich
3 73 Adilbek Ashimov 1993     72,20 38 109 S. Abdakhin
4 95 Alexander Marchuk 1992     85,10 46 155 A.Glyvyak
5 95+ Yermek Daukenov 1992     95,20 25 180 S. Abdakhin
Team weight, kg :     383,20      
Team result 180  

WORLD CHAMPIONSHIP ON KETTLEBELL LIFTING 2014 among JUNIORS  
November 20-24, 2014              
Hamburg, Germany TEAM RESULTS            
           
Team result = 5*Biathlon + 5*Long cycle + 2*Snatch

                             
                                           
Place
Team/Country
Snatch (women) Long cycle Biathlon
Points
Place
58 63 68 св.68 63 68 73 78 85 95 +95 63 68 73 78 85 95 +95
1 Russia 20 20     20 20 20 20 20     20   20 20 20 20   240 1
2 Latvia   18 16     16 16   15 16 16   15 15   16 15 15 189 2
3 Kazakhstan           18 18 18   18 18     16 18 18 16 16 174 3
4 Ukraine 18   18   18       18     18 20 18     18   146 4
5 Germany                               15   20 35 5
6 Kyrgyzstan       18                             18 6
7 Belarus                             16       16 7
8 Estonia       16                             16 8
9 Lithuania   16                                 16 9
10 Australia                                     0 10
11 Canada                                     0 11
12 Croatia                                     0 12
13 Denmark                                     0 13
14 England                                     0 14
15 Finland                                     0 15
16 France                                     0 16
17 Hungary                                     0 17
18 India                                     0 18
19 Ireland                                     0 19
20 Italia                                     0 20
21 Japan                                     0 21
22 Netherlands                                     0 22
23 Norway                                     0 23
24 Poland                                     0 24
25 Portugal                                     0 25
26 Scotland                                     0 26
27 Serbia                                     0 27
28 Singapore                                     0 28
29 Slovenija                                     0 29
30 South Korea                                     0 30
31 Sweden                                     0 31
32 Switzerland                                     0 32
33 USA                                     0 33
34 Uzbekistan                                     0 34
35 Wales                                     0 35

 

0

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Без согласия пользователь не может быть зарегистрирован на сайте.

Войти с помощью: 
Генерация пароля
Scroll Up